Waarom 9/11 kon gebeuren.

We zijn bijna aan de zesde verjaardag en nog steeds hebben niks qua uitleg gekregen wat, hoe en waarom 11 september 2001 kon gebeuren. Wel in de pauzes van mijn werk heb ik het boek uitgelezen en ik moet zeggen het heeft mijn ogen wat geopend. Simpelweg door simpele en logische vragen te stellen bij de officiële verklaring van de Amerikaanse Overheid. Wat u hier zal lezen is een samenvatting, echter zal het waarschijnlijk wel een lange tekst worden, van het boek 11 september een onderzoek naar de feiten van David Ray Griffin.

Als je de officiële verklaring kent van de Amerikaanse overheid dan zie je, mits je wat kennis hebt, dat er serieus grote gaten in zitten en er eigenlijk niet veel van klopte. Want hoe kan het nu dat een land met de grootste legermacht van de wereld aangevallen worden. Door 4 vliegtuigen. 1 ok, vier no way.

Elk land heeft een aantal standaardprocedures, die dienen gevolgd te worden als er een kaping is of als er een mogelijkheid van kaping bestaat. Bij Amerika geld; als er een vliegtuig (mogelijk) gekaapt is dan moet er een straaljager achter gestuurd worden die met het vliegtuig moet communiceren. Als het vliegtuig niet reageert na verschillende contacten. Dan moet het indien nodig neergeschoten worden om erger te verkomen.
Ok je zou kunnen zeggen. Wie schiet nu het eerste beste toestel neer zonder echt zeker te weten dat er ergere dingen zouden kunnen gebeuren. Wel laten we beginnen met vlucht 11 (die zich in de eerste (noordelijke) toren van het WTC zou boren).
Het vliegtuig was opgestegen om 07:59 vanuit Boston en om 08:14 werd een bevel voor hoger te stijgen niet opgevolgd, in diezelfde minuut vielen de radio en de transponder uit. Dat was het punt waarop het vliegtuig mogelijk als gekaapt kon bestempeld worden. Geen straaljagers vertrokken.
Om 08:20 week het radicaal van zijn koers af. Om 08:21 meldden stewards over de telefoon dat het toestel was gekaapt en er al mensen vermoord waren. Om 08:28 zette het koers richting New York. Om 08:46 boorde het zich in de Noordelijke toren van het WTC. Tweeëndertig minuten nadat het toestel misschien gekaapt was en vijfentwintig minuten nadat er daar zekerheid over bestond. Nooit is het vliegtuig onderschept.

Vliegtuig 2 met vluchtnummer 175 vetrok ook vanuit Boston om 08:14. Op dat moment begon de FAA (beheerde van het Amerikaanse luchtruim) te vermoeden dat vlucht 11 waarschijnlijk gekaapt was. Om 08:42 viel de radio en de transponder uit en week het toestel af van zijn koers. Om 09:03 vloog in het in de zuidelijke toren van het WTC. Het is nooit onderschept.

De logische vraag is dan waarom zijn vlucht 11 en 175 nooit onderschept?
De officiële verklaring zegt: “Toen duidelijk werd waar de dreiging uit bestond, hebben we gevechtsvliegtuigen het bevel voor een alarmvlucht gegeven”. Echter werd dit pas gedaan nadat het Pentagon werd geraakt.
Onbegrijpelijk zeggen critici want het Pentagon is pas geraakt om 9:38. 52 Minuten nadat het eerste toestel zich in het WTC boorde. En dat terwijl er al een ander gekaapt vliegtuig (vlucht 175) op weg was naar New York.

Nadat vlucht 11 in het de eerste toren van het WTC vloog was er een spontane (niet officiële) evacuatie gebeurd in WTC 2, de zuidelijke toren. Echter om 08:55 werd er een publieke mededeling gedaan dat de toren veilig was en dat het personeel terug naar de kantoren moest gaan. Om 09:03 zal vlucht 175 zich uiteindelijk in de tweede toren boren.

Wat er nog totaal niet klopte is dat het WTC instortte. Dat had namelijk nooit mogen gebeuren. Wetende dat het WTC bestaat uit 47 massieve stalen kolomen in het midden van het gebouw en 240 stalen kolomen aan de buitenkant had. En dat die kolomen dan elk nog is met elkaar verbonden waren met dwarsbalken die waren voorzien van spanten die dan weer in de betonnen vloer staken. En toch stortte het in.

Volgens de officiële verklaring was dat te wijten aan de inslag van de vliegtuigen die een deel van de kolomen wegsloeg en de daaropvolgende branden. Twee stelling die je totaal onderuit kan halen als je wat verder leest.
Ten eerste kan elke kolom tot 5 keer het gewicht dragen dan dat hij normaal moet dragen. Dus zelfs met de weggeslagen kolomen door de crash van het vliegtuig, was dit geen probleem om het gebouw recht te houden.
Ten tweede: staal smelt pas bij 1500°. Nu verliest het wel 80% van zijn kracht als het een temperatuur heeft van 700°. En afgeleid uit de foto’s, kleur van de vlammen en soort van rook blijkt dat de omgevingstemperatuur inderdaad rond de 700, a 950° graden bedroeg. Echter bestaat er een verschil tussen de temperatuur en de energie. Het wil niet zeggen omdat de omgeving een temperatuur heeft van 700° dat de stalen kolomen dat ook direct hebben. Eerst dat die een temperatuur halen van de 700° moet de brand lang en sterk zijn, twee dingen die het juist niet was. Door de vuurballen die te zien waren bij de inslag van het vliegtuig was er al een groot deel van de kerosine opgebrand. Er waren enkele branden op de verdiepingen boven de inslag, maar niet echt op de plaats van de inslag zelf. Uit foto’s blijkt zelfs dat daar nog mensen rondliepen.

De instorting gebeurde volgens de officiële verklaring dat de zwaar verbrandt verdiepingen het gewicht van de bovenliggende verdiepingen (circa 41.000 ton) niet konden dragen waardoor ze een pannenkoek effect creëerden en de ene verdieping op en door de andere viel en in 10 seconden lag het allemaal beneden.

Onmogelijk zeggen critici. De torens waren 450 meter hoog. Om 450m te dalen in 10 seconden, dat is bijna de snelheid van een vrije val. Als iedere verdieping maar een beetje weerstand bood, van bijvoorbeeld ongeveer een halve seconde dan had het ongeveer 40 a 47 seconden geduurd eerst het volledig ingestort was. Of kunnen we werkelijk aannemen dat het bovenste gedeelte van de verdiepingen geen weerstand ondervond van de onderliggende verdiepingen? Het wordt nog erger als je naar de noordelijke toren kijkt. Die is ingestort in 8 seconden. Juist de snelheid van een vrije val. Volgens de officiële verklaring kunnen enkel verdiepingen, honderden verdiepingen van staal en beton moeiteloos verpletteren aan dezelfde snelheid als ze door lucht zouden vallen?

Nog iets wat niet klopte. Als de torens zijn ingestort door de hitte van de branden hoe kan het dan dat de zuidelijke toren eerst instortte? Je zou denken dat de brand daar groter moest geweest zijn. Wel dat was juist niet het geval omdat de toren werd geraakt in een hoek. En daardoor kwam er meer kerosine vrij, waardoor een grotere vuurbal te zien was en ook waardoor er meer kerosine al verbrand was. Er was dus niet genoeg meer om een grote brand uit te lokken. Eerder een kleinere brand. En toch stortte de zuidelijke toren in minder dan de helft van de tijd in dan de noordelijke toren nodig had om in te storten.

Het grootste bewijs is echter de stofwolken. Tijdens de instorting werd puin en stof tientallen meters horizontaal in de lucht gestuurd. Uit een latere analyse zal blijken dat dat stof voornamelijk uit beton en gips bestaat. Bizar want om beton tot poeder te krijgen heb je een gigantische kracht nodig. Een kracht die er niet was, volgens de officiële verklaring. Als je een betonnen vloerplaat vanaf 415m naar beneden laat vallen met de snelheid van een vrije val, dan worden ze ook nog geen stof. Hoe kan het dan dat elke WTC toren 45.000 ton beton wist te verpulveren tot stof? Dat kan enkel met explosieven.

Explosieven dat zou het missende puzzelstukje vormen.
Explosieven kunnen puin tientallen meters horizontaal de lucht insturen.
Explosieven kunnen 10 cm dikke massieve stalen kolomen verpulveren tot kleine stukken.
Explosieven kunnen massief gewapend beton verpulveren tot stof.
Explosieven kunnen een gebouw laten instorten in 10 seconden.

Ook de getuigenissen van brandweermannen en personeelsleden geven aan dat ze explosies hoorden, explosies voelden of het resultaat van explosies zagen en dat zowel op de middelste als op de kelderverdiepingen van de torens. Als er toen geen explosies waren gebruikt dan stond op de dag van vandaag het WTC nog overeind. Weliswaar een paar verdiepingen volledig uitgebrand. Maar het zou nog bestaan hebben. Een uit staal opgetrokken gebouw kan simpelweg niet instorten door een brand. Toch zeker en vast niet zoals de branden waren geweest in de WTC gebouwen.

Het vreemdste eendje van allemaal zal waarschijnlijk WTC 7 zijn. Het gebouw dat wel vaker vergeten wordt. Het gebouw dat zelfs niet echt een officiële verklaring heeft gekregen waarom het ingestort is.
Het was niet geraakt door een vliegtuig en door neervallend puin van WTC 1 en 2 waren er wel enkel brandjes ontstaan achter een paar ramen zoals op de foto is te zien. Echter stortte het toch in. De officiële verklaring zegt dat het kwam door de brand die gevoed werd door de 10.000 liter diesel die onderaan het gebouw was opgeslagen. Kan niet zeggen critici. Op elke foto die van WTC 7 is gemaakt is te zien dat er niet een grote brand was. Zeker niet groot genoeg om een stalen gebouw laten in storten. En op de foto’s van de instorting is goed te zien dat de instorting begint van de kelders van het gebouw. Zoals een gecontroleerde vernietiging voorschrijft.
Als je de officiële verklaring toch nog wilt geloven. Hoe komt het dan dat het karkas van het volledig uitgebrande WTC 6 er nog staat terwijl de brand er zichtbaar tientallen keren erger was.

Ok tot zo ver het WTC.

Op naar het Pentagon.
Volgens de officiële verklaring blijkt dat er een volledig 757 in verdwenen zijn. Vlucht 77 om precies te zijn. Echter uit foto’s die gemaakt zijn vlak na de inslag van het “vliegtuig” laat een gat zien met een doorsnede van 5 meter. De muren ronddom zijn zwart geblakerd maar voor de rest nog volledig intact. Van het vliegtuig valt niets te bekennen. Verklaart u mij dan is hoe een 757 met een spanwijde van 38m en 12m hoogte een gat kan slagen van 5m, dat zou enkel dan de neus mogen zijn. Echter zegt de officiële verklaring dat heel de Boeing 757 verdwenen is in het gat van 5m, de vleugels zijn bij het raken van de gevel naar achter geklapt en mee het gat ingegaan. Voor de staart die een totale hoogte had was geen verklaring. Want geen van de muren rondom het gat was beschadig geraakt.
Het “vliegtuig” was echter tot de derde ring in het Pentagon geraakt. In die ring heeft het een gat geslagen van 2.5m. Dat wil dus zeggen dat het vliegtuig door zes muren is geslagen waarvan de eerste was gewapend.
Indien u echter iets van vliegtuigen kent dan weet u dat de neus van een vliegtuig gemaakt is van een materiaal dat niet door zes muren kan slagen, het vliegtuig zou eerder de eerste muur raken, misschien doorbreken en dan zou het vliegtuig gewoon bijeen plooien. Waardoor enkel de neus in het gebouw zou liggen en de rest daarbuiten. Maar nee het vliegtuig is volledig door dat gat van 5m gegaan volgens de officiële verklaring. En daar zou het samen met de westelijke vleugel van het Pentagon volledig uitgebrand zijn. Waar zijn de grote brokstukken van staal dan zoals de motoren of stukken van de staart zeggen de critici. Die zouden zelfs na een zware brand nog steeds overgeschoten zijn, zwaar verbrand maar nog steeds herkenbaar. Ze zijn nooit teruggevonden.

De theorie van de critici zegt namelijk dat het helemaal geen 757 was die het Pentagon geraakt heeft. Het was zelfs geen gekaapt vliegtuig. Het was er eentje van de militaire basis van de Amerikaanse Overheid.
Want je weet het of je weet het niet maar het Pentagon is het best beveiligde gebouw ter wereld. Je kan er namelijk niet vliegen boven het Pentagon tenzij je vliegtuig bezit die een friendly signaal uitzendt. Zend hij dat niet uit of erger nog hij zendt een hostile signaal uit dan wordt het neergeschoten door het raketafweersysteem. Critici zeggen dan hoe het kan dat een vliegtuig niet opgemerkt wordt? Simpel, als je vliegtuig een friendly signaal uitzendt wordt het genegeerd. Echter vliegtuigen met een friendly signaal zijn allemaal in het bezit van het Amerikaanse leger.

Volgens verschillende ooggetuigen zeggen ook veel dat ze een kleiner vliegtuig hebben zien vliegen, waar hoogstens 10 a 12 man in kan en dat het een snerpend geluid maakte zoals dat van een militair vliegtuig. Andere getuigen zeggen dat ze twee vliegtuigen hebben gezien. Een kleiner model en een groot (vlucht 77).
De theorie volgens de critici is dat niet vlucht 77 zich in het Pentagon heeft geboord maar een klein militair vliegtuig. Vlucht 77 diende enkel als afleidingsmanoeuvre voor de aandacht van het militaire vliegtuig af te houden. Vlucht 77 zou niet veel verder op een kleine luchthaven veilig geland zijn.
En als het Pentagon zou getroffen zijn door een terroristische aanslag, waarom zoveel moeite doen om die ene moeilijke bocht te maken voor de westvleugel te raken? De vleugel die nota bene gerenoveerd werd. Waarom gewoon je vliegtuig niet laten vallen op het dak dat toch een 12 hectare bestrijkt. Als je dan toch zoveel mogelijk doden wou, dan val je toch daarop en ga je toch niet via een zijmuur binnen. En zeker als je weet dat de generaals en alle andere belangrijke pieten niet in de westvleugel zouden gezeten hebben maar vooral burgerpersoneel. Want die vleugel was in renovatie zoals al werd aangehaald.
Hierbij nog een filmpje.

Vlucht 93. De laatste vlucht die naar een doel zou moeten vliegen. Echter was er een klein probleem ontstaan. Terwijl normaal alle gekaapte vliegtuigen rond hetzelfde tijdstip hun doel zouden moeten raken had vlucht 93 40 minuten vertraging die ochtend. Waardoor tijdens de gekaapte vlucht de passagiers te horen kregen van hun familieleden dat ze waarschijnlijk op een zelfmoordmissie zaten. Totaal onverwacht besluiten de passagiers het eigen recht in handen te nemen. En het vliegtuig over te nemen. Een van de passagiers was namelijk piloot en nog een andere was vluchtleider. Dus als ze de kapers konden overmeesteren dan konden ze het vliegtuig veilig en wel aan de grond zetten. De FBI wist dit ook want die luisterde elk telefoongesprek af dat van of naar dat vliegtuig ging. Niet veel later steeg er een F16 op die het vliegtuig onderschepte en na drie keer bevestigd te zijn werd het vliegtuig neergehaald door een raket. Dat is alleszins de theorie van de critici en de getuigen hoorden tijdens de overmeestering een luide knal en zagen witte rook zo is uit te maken uit een telefoongesprek van een vrouw en haar echtgenoot, Enkele seconde later nadat men witte rook zag stort vlucht 93 neer.
Op de bandrecorder van vlucht 93 is namelijk te horen dat er op een gegeven moment een gat in het vliegtuig was geslagen en dat er duidelijk wind te horen was die langs dat gat passeerde. Het feit dat dit het enige vliegtuig was dat werd onderschept en ook nog is neergehaald, terwijl de kansen groot waren dat het veilig had kunnen landen en dat we dan levende kapers hadden om te ondervragen is vernietigd geweest door een raket.

Last but not least. Bush
Toen de eerst toren van het WTC werd aangevallen, stapte Bush in een lagere school in Florida. Hij ging daar enkele fotosessies houden met het tweede jaar. Die tegelijk een verhaaltje voor hem ging voorlezen. Wanneer hij te horen krijgt dat er een vliegtuig in de eerste toren zich boort gaat hij gewoon verder met zijn bezoek. Als de tweede toren geraakt wordt komt stafchef Andrew Card binnen en verteld hem over de tweede aanslag. Bush gaat door met de lezing. Ook al is hem juist twee keer duidelijk gemaakt dat hij en de natie wordt aangevallen door terroristen. Noch hij, noch de geheime dienst die hem vergezelde gaf opdracht om hem weg te brengen naar veilige oorden. Iedereen kon namelijk weten dat die dag Bush ging langs komen in die school in Florida. Hij blijft na de eerst aanslag ongeveer nog een uur op die school rondhangen, duidelijk tijd aan het rekken en zonder te vragen hoe het staat met de natie, of er nog dreigingen zijn dit en dat. Dit gaf zo een storm van kritiek op de president dat een jaar later het witte huis haar verklaring veranderde en zei dat nadat Bush op de hoogte was gebracht van de tweede aanslag, hij binnen enkele seconden het klasgebouw zou hebben verlaten. In het echt is het echter een tijdslap van 700tal seconden.

Op een van zijn verklaringen meld Bush dat hij toen hij het schoolgebouw binnen liep het eerste vliegtuig zag binnenvliegen in de noordelijke toren. Nu ofwel vergist Bush zich met de tweede toren, terwijl hij blijft zeggen dat het de eerste toren was. Wel dan geeft hij in principe toe dat hij op de hoogte was van de aanslagen voordat ze gingen gebeuren. Want de beelden van het vliegtuig van de noordelijke toren zij pas een dag later vrijgegeven door buitenlandse journalisten. Dat wil dus zeggen dat er geheime opnamen bestaan die naar hem werden toegezonden in de beveiligde communicatieruimte in de school die voor zijn bezoek in de basisschool was ingericht. Maar als de geheime dienst de eerste aanslagen heeft gefilmd dan moesten ze op de hoogste geweest zijn dat er iets ging gebeuren. Wat heel de Amerikaanse regering tot vandaag met klem ontkent.

De samenvatting.
Ok wat weet je nu.
Dat geen van de standaardprocedures werd nageleefd op 11 september. Dat de overheid daar de verklaring voor had dat ze het gewoon niet wisten. Terwijl er al drie vliegtuigen zich op hun doel hadden laten neerstorten
Dat de verklaringen die gegeven zijn door overheid van geen kante kloppen. En dat de wereld dit zomaar slikt.
Dat de Amerikaanse overheid of toch zeker al het Amerikaanse leger mee in het complot van 11 september zat. Anders konden de standaardprocedures niet door hoger bevel opgegeven worden en kon zeker het Pentagon niet geraakt zijn.
Dat president Bush ofwel compleet incompetent is, zeker in noodsituaties, ofwel dat hij er ook van weet had waardoor hij zo laks met zijn veiligheid omsprong.
Dat er veel meer is gebeurd dan nu de wereldbevolking weet.

een alles samenvattende film.


Investigating 9/11 Conspiracy Theories
Uploaded by BadKitty

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.